Atenció Integral Malaltia de Chagas

Atenció integral de les persones amb Malaltia de Chagas:
promoció, diagnòstic, tractament i seguiment de població migrant de Llatinoamèrica a Catalunya. Enfortiment de la xarxa d’atenció primària amb la construcció d’un Model d’Atenció Integral per a Catalunya.

Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes

Execució: Equip Malaltia de Chagas, Unitat de Medicina Tropical Drassanes: Begoña Treviño Maruri, Núria Serre Delcor, Isabel Claveria Guiu, Núria Coma Aulí, Joan Cabezos Otón, Francesc Zarzuela, Roser Navarro, Hakima Ouaarab, Aidée Fernández.
Encarregat: Jordi Gómez i Prat.
Elaboració, supervisió Projecte / Recerca Qualitativa: Andrea Avaria Saavedra.

Amb el suport de:
World Health Organization/Organisation mondiale de la Santé. HIV/AIDS, Tuberculosis, Malaria and Neglected Diseases
Control of Neglected Tropical Diseases
Innovative & Intensified Disease Management

INTRODUCCIÓ
Aquest projecte d’intervenció que planteja la generació d’un Model d’Atenció Integral de persones amb Malaltia de Chagas s’emmarca en les necessitats identificades per l’equip que actualment treballa atenent la malaltia de Chagas a població estrangera, provinent principalment d’Amèrica central i del sud i que són atesos a la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes a Barcelona.
La proposta elaborada al llarg de diverses línies d’acció pretén incrementar la demanda de diagnòstic i atenció per malaltia de Chagas, establint per a això el desenvolupament d’un treball a nivell comunitari que faciliti l’accés a població infectada per la malaltia principalment d’aquella població provinent de zones endèmiques, per això es fa necessari la planificació estratègica que permeti la generació de protocols d’atenció, l’establiment d’una xarxa de derivació i diagnòstic, com també la implementació d’accions paral · leles, com ara l’elaboració de material educatiu de suport i la capacitació i formació de personal d’Atenció Primària de Catalunya, elements que en conjunt en un mitjà i llarg termini milloraran l’accés de la població llatinoamericana migrada a l’Atenció de Salut en malaltia de Chagas.
A nivell del Enfortiment de l’estratègia individual i comunitària d’atenció en salut orientada a la infecció / malaltia de Chagas, l’experiència i antecedents recollits per la Unitat de Medicina Tropical, apunten a la necessitat de la millora de protocols d’atenció, disseny d’estratègies de suport individual i familiar, així com el desenvolupament d’una línia de treball que s’orienti a la comunitat, de manera d’augmentar la informació i accés als serveis sanitaris, augmentant i millorant amb això la cobertura en salut orientada a la població llatinoamericana que prové de zones endèmiques.

La Unitat de Medicina Tropical de Drassanes ha identificat, a partir de l’experiència i antecedents acumulats, les dificultats en la feina diària, principalment referides a la importància d’enfocar els aspectes socials, psicològics i culturals que es relacionen amb la malaltia de Chagas, la necessitat d’accedir a la comunitat migrada per tal d’informar i sensibilitzar per augmentar la demanda d’atenció i tractament, la debilitat en les xarxes de derivació i atenció coordinada que requereixen d’un enfortiment del sistema, les dificultats per a comprendre raons i situacions que viuen les persones que porten la infecció / malaltia de Chagas. Aquests i altres elements fan indispensable l’generar estratègies d’intervenció que millorin i potenciïn els actuals recursos i intervencions, així com també permeten el desenvolupament d’accions que augmentin i promoguin la demanda d’atenció amb qualitat i pertinència en les seves prestacions.

OBJECTIU GENERAL
Implementar un sistema integral de promoció, atenció, diagnòstic, tractament, seguiment, avaluació de l’atenció de la malaltia de Chagas orientat a persones, famílies i comunitats llatinoamericanes migrants a Catalunya.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Elaborar i aplicar estratègies d’intervenció en salut a nivell individual, familiar, grupal i comunitari culturalment competents per a la promoció, acollida, diagnòstic, tractament i seguiment de persones afectades per la infecció / malaltia de Chagas i d’aquelles persones que provenen de zones endèmiques, de manera d’augmentar la cobertura i pertinència d’atenció en salut internacional a Catalunya en general i de la Unitat de Medicina Tropical de Drassanes en particular.
2. Elaborar, editar i posar en ús, material de suport informatiu, educatiu i d’educació (IEC), gràfic o audiovisual, orientat al treball individual / familiar / comunitari de població provinent de zones endèmiques i amb risc de portar la infecció / malaltia de Chagas , millorant la demanda d’atenció i l’adherència als tractaments i seguiments de la malaltia a Catalunya.
3. Validar una metodologia i avaluació del model d’acció i intervenció que consideri tant els factors clínics de la Malaltia de Chagas com els aspectes socials, emocionals, espirituals, i culturals de la malaltia de Chagas en el marc de l’experiència migratòria de les persones a un context no endèmic.
4. Enfortir l’Atenció Primària de Catalunya, a través d’IEC i establiment de xarxes de derivació, diagnòstic i tractament a nivell de salut primària i comunitària, augmentant amb això la cobertura i pertinència de resolució en salut respecte de la malaltia de Chagas.

Productes o accions derivades del projecte:
1. Consolidació de l’Associació ASAPECHA
2. Documental “Saber o no Saber: me siento bien, dicen que tengo la enfermedad de Chagas“.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s